SPECIÁL MONARCHIE

Budoucnost českého království. Jedinečný koncept státu

Vítáme vás u monarchistické přílohy Týdeníku Echo. Myšlenka na ni vznikla na jaře, když se ředitel Českého královského institutu Zdeněk Prázdný zúčastnil Salonu Echa věnovaného české šlechtě a vztahu společnosti k ní. Vzhledem k příznivým ohlasům, které debata vyvolala, jsme si řekli, že by snad stálo za pokus věnovat v Echu víc prostoru nejen aristokracii, ale také monarchii – státnímu zřízení, jehož propagaci se ČKI od svého založení věnuje a jež se hlouběji ve zdejším povědomí znovu usadilo s úmrtím britské královny Alžběty II. a s korunovací jejího syna králem Karlem III.

Někdo možná takové téma považuje za přežitek minulých staletí. Ale patrně bude překvapen, že je to naopak a že hledání ideálního uspořádání státu neskončilo v Evropě u republik, nýbrž i nadále se rozhlíží po nových formách a srovnává je mezi sebou. Ostatně máme příklad, kdy se z republiky znovu stala monarchie: Španělsko. A známe i moderní stát, který se pro monarchii rozhodl při svém vzniku: Norsko. Úvahy nad výhodami, jež monarchie nabízí, tedy mají rovněž v 21. století své nezanedbatelné místo. Proto vám přinášíme pestré čtení, z něhož se dovíte, proč je Česko vhodným kandidátem na obnovu zmíněného způsobu vlády.

Je důležité přemýšlet nad tím právě v této době, protože poslední roky připomněly, že dějiny nejsou na svém konci. Do Evropy se s pandemií covidu a válkou na Ukrajině vrátily intenzivní mocenské politické konflikty či strach z nových přerozdělení kontinentu, takže je třeba uvažovat nad tím, jak se ideálně starat o stabilitu a nadále sjednocovat národy. Monarchie představuje jedinečný koncept, protože předpokládá nepolitickou a reprezentativní hlavu státu. Oproti voleným lídrům, jejichž rozhodování bývá ovlivněno aktuálními politickými vazbami a vlastními zájmy, se monarcha stará o svou zemi jako o dědictví, které usiluje předat potomkům a budoucím generacím v co nejlepším stavu. To je totiž stěžejní odkaz jeho vlády (mimochodem levnější, než je republikánská).

Historie, ale i současnost nabízí mnoho příkladů úspěšných monarchií, které plnily státní a národní stabilizační roli. Jejich kontinuita a důvěryhodnost jsou zárukou stability a zároveň představují oporu pro občany, kteří mají v monarchovi důstojného reprezentanta bez ohledu na své politické názory. Rovněž české země mají bohaté kulturní dědictví a tradice pevně spjaté s monarchií – její obnova by proto mohla poskytnout zemi novou sílu, která by se opírala o historické hodnoty delší než pouhé jedno století. Je to pošetilé? Možná. Není to však nereálné ani složité.

A tak dovolte, abychom vás provedli světem monarchie a podnítili úvahy nad provokativní myšlenkou, jak by monarchistické uspořádání fungovalo v Česku. Věříme, že vás tato příloha zaujme a možná i způsobí, že se na monarchii začnete dívat jinýma očima než dosud.

Přejeme vám inspirativní čtení.

Český královský institut