SPECIÁL DIVERZITA

Ohleduplnost k lidem i přírodě

Co považujete aktuálně za nejdůležitější výzvu ve společenské odpovědnosti firem (CSR)? A jak konkrétně se do ní zapojujete?

Josef Dvořáček
Josef Dvořáček

Josef Dvořáček, jednatel / CEO Sonnentor

Jako obrovskou výzvu vidím obnovu půdy a biodiverzity v naší krajině. Od začátku podnikání vykupujeme surovinu od místních ekologicky hospodařících pěstitelů a sedláků, kteří hospodaří bez chemie. Právě intenzivní zemědělství se svými lány monokultur masivně používá chemii, která ničí původní biodiverzitu i zdraví lidí. Děláme pravidelná školení a setkání pro nově začínající ekologicky hospodařící sedláky. V naší nové ekologické výrobní budově v Čejkovicích jsme otevřeli turistický zážitkový okruh, kterým chceme transparentním způsobem odkrýt naši práci a propagovat výrobu biopotravin. Přijíždějí k nám školy, studenti, firmy i turisté se inspirovat. Věřím, že i tímto krokem podpoříme vznik dalších menších lokálních firem, které budou zpracovávat kvalitní jídlo z ekologického zemědělství anebo podnikat udržitelně.

Peter Brányik
Peter Brányik

Peter Brányik, generální ředitel JYSK Česká republika a Slovensko

Pri 102 pobočkách sme dobre lokálne etablovaní a naším zámerom je byť dôveryhodný zamestnávateľ všade tam, kde pôsobíme. Chceme byť firmou, s ktorou si ľudia z daného regiónu spoja celoživotnú kariéru. Ak sami chcú, my ich poskytnutím rozvojových programov kariérou prevedieme. Najväčšou súčasnou výzvou je udržať zamestnanosť a bojovať s poklesom reálnych miezd našich ľudí. Sme otvorení každému, nekladieme si kvalifikačné podmienky alebo požiadavky praxe, u nás môžu pracovať všetci bez rozdielu toho, odkiaľ prichádzajú. Na čom záleží, je orientácia na predaj, ale tiež na otvorenosti, prirodzenej komunikácii s ostatnými a na iniciatíve.

Ladislav Kučera
Ladislav Kučera

Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto

Je třeba si uvědomit, že budoucí podobu naší planety a život dalších generací může svým jednáním tady a teď ovlivnit každý z nás. Vnímám jako podstatné snažit se téma udržitelnosti postupně a přirozeně dostat do všech oblastí naší činnosti, pracovat a žít v souladu s udržitelnými hodnotami. Přemýšlet nad tématy komplexně a nedělat „udržitelné aktivity“ primárně proto, že to tak dělá i soused. Ve Škoda Auto i v nadačním fondu většinu aktivit v této oblasti konzultujeme s našimi odbornými partnery. Je přirozené, že nemůžeme podrobně rozumět všemu. Věříme, že právě i díky nim jsou naše aktivity uvěřitelnější a mají skutečný, viditelný a dlouhodobý dopad. Jako výzvu vidím změnu našeho vnímání: je potřeba se začít zaměřovat na autenticitu. To obnáší opustit starý koncept CSR a postupně přejít na CSV, tedy vytváření sdílené hodnoty. Mám na mysli třeba realizaci projektů, které souvisejí s klíčovým know-how firmy. Pokud se zabýváme jinými aktivitami než těmi, které dobře známe a máme v nich vybudované know-how, vzniká reálné riziko chyb z neznalosti. Není možné slepě sázet stromy a nevnímat přitom, jaké druhy kam umístit, neřešit jejich následnou péči a ochranu nebo neznat zákonné požadavky na vlastníky lesů. Takové aktivity lze realizovat jedině v partnerství se zavedeným a odbornou veřejností uznávaným expertem.

Eliška Froschová  Stehlíková
Eliška Froschová Stehlíková

Eliška Froschová Stehlíková, CSR specialistka ve společnosti Lidl

Ve své strategii udržitelnosti reaguje společnost Lidl v první řadě na ohrožení přírodních stanovišť, které souvisí se zvyšujícími se nároky na uživení rostoucí světové populace, nárůstem spotřeby zdrojů a ztrátou biologické rozmanitosti. Dále je to stále nedostatečná úroveň lidských a pracovních práv a sociální standardů, a to nedostatečná ochrana práv pracovníků či využívání dětské práce. A zatřetí se soustřeďujeme na to, aby si zákazníci uvědomili některé nevědomé vzorce spotřeby, ať už jde o zdravé stravovací návyky, rozhodování s ohledem na udržitelnost, nebo o redukci množství potravinového odpadu.

Jan Coufal
Jan Coufal

Jan Coufal, CEO marketingové agentury CZECH PROMOTION a spoluzakladatel bikero

Jako nejdůležitější oblast CSR vnímám ekologii – udržitelný způsob dopravy. Jsme hrdým partnerem výzvy Do práce na kole. Sám jezdím na kole do práce každý den už několik let a snažím se v tom podporovat lidi v týmu, a to nejen svým příkladem, ale především vytvořením vhodných podmínek: v kancelářích máme sprchy, odvětrané skříňky na sportovní oblečení a držáky na kola či koloběžky. Dalším příkladem je fakt, že jsme namísto nákupu nových firemních vozů navázali spolupráci s car-sharingovou firmou. V letošním roce plánujeme nakoupit firemní elektrokola pro dojíždění na pracovní schůzky po Praze.

Zuzana Mravik Zelenická
Zuzana Mravik Zelenická

Zuzana Mravik Zelenická, CSR manažerka Samsungu

Podle dat z velké studie CSR a reputace značky od IPSOS za rok 2022 vyplývá, že 74 % Čechů očekává, že společenská odpovědnost a udržitelnost budou součástí DNA a hlavních hodnot firem a korporací, ale zároveň pouze 28 % lidí má povědomí o odpovědných firmách a pouze 17 % si aktivně vyhledává konkrétní informace. Společnost očekává, že firmy převezmou odpovědnost za pozitivní změnu a budou se chovat apriorně odpovědně. A to jde ruku v ruce s množstvím nové povinné legislativy, která přichází zejména z Bruselu. CSR, respektive udržitelnost obecně postupně mění svou definici z „dobrovolných aktivit“ firem s cílem pozitivně ovlivňovat své okolí a komunitu, ve které působí, na „povinné zohledňování finančních i nefinančních aspektů ESG“ ve všech aspektech podnikání. Naše společnost se dlouhodobě věnuje společenské odpovědnosti a již nějakou dobu intenzivně řeší i ESG v duchu naší vize Everyday Sustainability. Cílem je přenést udržitelnost do každodenních činností a vyvíjet takové produkty a inovace, které budou šetrnější k životnímu prostředí a budou pomáhat spotřebitelům chovat se odpovědně. Více informací o Everyday Sustainability na https://www.samsung.com/global/sustainability/main/.

Zuzana Holá
Zuzana Holá

Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika

ESG je často prezentováno jako revoluční změna, která bude mít na firmy obrovský dopad. Důležité je ale pochopit, že jde o standardizovaný reporting a transparentnost firem, který bude při zavádění znamenat určité úsilí, ale ve výsledku poslouží všem. Je potřeba vnímat, že nefinanční ukazatele firem mají pro současnou společnost srovnatelnou hodnotu jako ukazatele finanční. Vodafone vydává nefinanční zprávy již řadu let a práce s nefinančními daty nám není cizí. Snažíme se proto sdílet naši praxi a ukazovat, že řadu údajů firmy již dnes mají k dispozici a jak s nimi pracovat. Jsme partnery například Asociace malých a středních podniků a jejího letošního programu Rok udržení podnikání, kde se podílíme na osvětě mimo jiné i v této oblasti.

Tereza Sverdlinová
Tereza Sverdlinová

Tereza Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové

Z pohledu nadace, která spolupracuje s předními českými i nadnárodními společnostmi, je aktuálně více než kdy jindy důležité rozvíjet započaté strategické projekty, přinášet náměty a inovovat, adaptovat se na změny, společně utvářet udržitelnou pomoc s jasným dopadem. V rámci CSR strategie firem připravujeme projekty, které s ní rezonují, ale současně konkrétně pomáhají – v našem případě znevýhodněným dětem, mladým lidem či rodinám. Mám za to, že v dnešní době počet firem s dobře nastavenou strategií korporátní odpovědnosti výrazně převažuje. Aktuální ekonomická situace též mnohdy vybízí k revizi a společnosti, aspoň z naší zkušenosti, někdy své CSR priority v průběhu času mění.