Týdeník-12-23-03-2023

Zpětný odběr pet lahví a plechovek

Rozhovor s ředitelem firemní komunikace a CSR Tomášem Mylerem

Lidl

Společnosti Lidl a Kaufland, spadající do skupiny Schwarz, jako první řetězce v České republice odstartovaly pilotní projekt zpětného odběru PET lahví a plechovek ve vybraných prodejnách. V čem je tento projekt tak jedinečný a na jakém principu funguje, nám vysvětlí ředitel firemní komunikace a CSR Tomáš Myler.

Tomáš Myler, Lidl
Tomáš Myler, Lidl

Společnost Lidl již několik týdnů umožňuje svým zákazníkům systém zpětného odběru PET lahví a plechovek. Jak tento proces funguje?

Pilotní projekt je postaven na principu, že zákazník může do vybraných prodejen Lidl přinést k zpětnému odběru jakékoli nesešlápnuté PET lahve či plechovky, které se standardně v ČR prodávají. Při vrácení minimálně 6 PET lahví či plechovek zákazník získá 20% slevu na vybrané balené vody. Zákazník pak může slevu uplatnit během placení u pokladny, a to při nákupu nápojů, na které se aktuálně vztahuje sleva v rámci podpory zpětného odběru PET lahví a plechovek.

Které nápojové obaly automaty přijímají? Platí zde nějaká omezení?

Není zde žádné omezení, např. že by automaty odebíraly pouze obaly zakoupené v řetězcích Lidl a Kaufland. Vracení nápojových PET lahví a plechovek rovněž není navázáno na povinnost nákupu dalších nápojů. Klíčové je, aby zákazníci vraceli plechovky a PET lahve nesešlápnuté a rovněž bez tekutin. Automaty nicméně přijmou i nápojové obaly s mírnými deformacemi. Do automatů se pak nesmí vracet znečištěné nápojové obaly, např. lahve od mléka nebo od oleje.

Můžete nám shrnout důvody, které vás motivovaly ke spuštění tohoto pilotního projektu?

Podle několika průzkumů veřejného mínění je podpora zálohování PET lahví a plechovek veliká. Více než 74 % lidí je pro zavedení zálohování PET lahví a až 70 % pro zavedení zálohování hliníkových plechovek. Snažíme se tedy následovat tento trend a apel našich zákazníků, kteří o zálohový systém projevují dlouhodobě zájem. Na základě velkého zájmu veřejnosti vznikla myšlenka na pilotní projekt, který jsme spustili na konci února. Věříme, že až si naši zákazníci vyzkouší zpětný odběr PET lahví a plechovek v praxi, jeho podpora ještě vzroste.

Evropská komise představila na konci loňského roku návrh nařízení, které zavádí povinnost pro členské státy EU zavést zálohový systém na PET lahve a hliníkové plechovky, pokud nejsou schopny vysbírat 90 % těchto nápojových obalů v roce 2026.

Naše přípravy na pilotní projekt byly zahájeny dávno předtím. Toto nařízení nás jen utvrdilo v tom, že bychom se měli na zavedení zálohovému systému včas a dobře připravit.

Budete spolupracovat i s ministerstvem životního prostředí, které se rozhodlo připravit návrh zákona o zálohách na jednorázové plastové obaly?

Naším cílem je participovat na zavádění zálohového systému od samotného začátku, abychom se vyvarovali neefektivního nastavení některých procesů. Je klíčové, aby obchodní řetězce spolupracovaly na zavedení tohoto systému s dalšími aktéry a vytvořily co nejpříjemnější systém pro zákazníky. Z tohoto důvodu dlouhodobě vedeme dialog s ministerstvem životního prostředí a dalšími subjekty.

Jaké jsou náklady na spuštění tohoto pilotního projektu? Museli jste kupovat zcela nové automaty?

Automaty na zpětný odběr PET lahví a plechovek jsou původní, nicméně bylo nutné k nim doobjednat nové kabinety pro separaci PET lahví a plechovek. Celkové náklady na spuštění pilotu v rámci jedné prodejny jsou v řádu statisíců korun.

Co se stane s nápojovými obaly, které zákazník v prodejnách vrátí? Budou využity na výrobu nových nápojů, nebo bude materiál vytříděn do kontejnerů na plast a kov?

Obaly budou automatem stlačeny, aby se k dalšímu zpracování nevozil „vzduch“. Do budoucna je naším cílem, aby tyto komodity byly využívány výhradně na výrobu nových PET lahví a plechovek. Aktuální legislativa však tento postup neumožňuje. Vysbíraný materiál bude patřit příslušnému městu, a tudíž bude zpracováván způsobem, který je v daném městě nastaven. Podle aktuálních zákonů se nemůžeme jako obchodníci sami rozhodnout, kde bychom chtěli pilot realizovat a jak s nápojovým materiálem nakládat. Prázdné PET lahve a plechovky jsou dnes považovány za odpad. Museli jsme proto uzavírat potřebné dohody s městy, abychom mohli pilot ve vybraných prodejnách realizovat.

Počítáte s rozšířením i do dalších prodejen v České republice?

Jednání ohledně instalace automatů na zpětný odběr PET lahví a plechovek proběhla nebo aktuálně probíhají se všemi krajskými městy. Již nyní plánují obě společnosti, poté co se dohodly s městy, instalaci automatů do jedné ze svých prodejen v Karlových Varech a Pardubicích.