SPECIÁL ENERGIE

ANKETA: Jak velký je zájem o fotovoltaiku?

Jak velký je zájem vašich klientů o instalaci fotovoltaických elektráren? Jaké služby jim v této oblasti nabízíte?

 1. Jak velký je zájem vašich klientů o instalaci fotovoltaických elektráren? Jaké služby jim v této oblasti nabízíte?

 2. Pro další rozvoj čistých zdrojů je nutné také řešení akumulace vyrobené energie. Pokud takové technologie budou chybět, muselo by v budoucnu docházet k vypínání zdrojů kvůli přebytkům. Jaký vývoj zde očekáváte?

 3. V poslední době se rozvedla debata o tzv. komunitní energetice, což může znamenat například sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na úrovni obcí. Mohl by její rozvoj pro obchodníky s energiemi znamenat potenciální problém?

Jan Zápotočný, E.ON
Jan Zápotočný, E.ON

Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie

 1. Zájem klientů o naše řešení se zvýšil zhruba o 400 %. Dá se tak říct, že kopíroval boom, který jsme evidovali v celé České republice. Tady je důležité říct, že my jsme například na přelomu loňského a předloňského roku zastavili i příjem žádostí, abychom zvládli boom, který nastal, a nedostali se do potíží, které teď lidé u některých firem na trhu vidí. To se povedlo a aktuálně můžeme říct, že jsme schopní našim klientům fotovoltaická řešení dodat do půl roku od podpisu smlouvy. Pokud se bavíme o službách, které jsme schopní zákazníkům dodat, tak pro ně děláme vše od návrhu po realizaci s vyřízením dotace. Fotovoltaická řešení kombinujeme například s dobíječkami pro elektromobily a podobně. Velmi oblíbenou službou, kterou využívá 90 % našich zákazníků, je virtuální baterie, která jim poskytne možnost využít právě nepotřebnou energii později.
 2. Akumulace je pro další rozvoj obnovitelných zdrojů jedním z klíčových témat. Bohužel zatím nemá oporu v energetickém zákoně. Potřebujeme, aby akumulace byla v legislativě jasně definovaná. Na jedné straně je to potřeba rychle, na druhé straně ale potřebujeme, aby návrh změn v zákoně byl zpracován opravdu kvalitně.

 3. Komunitní energetika a sdílení energií není nic, co by spadlo z nebe. Je to součástí energetické transformace, která už je v procesu a například v západní Evropě už funguje. V České republice ale zatím není v platnosti legislativa, která komunitní energetiku uvede do praxe, proto je potřeba, aby zákazníci nepodléhali dnes mnohdy nerealistickým slibům ze strany řady subjektů a opravdu dobře zvažovali, co může být reálné. V E.ONu podporujeme tyto trendy a připravujeme produkty a služby, které pomohou našim zákazníkům se v novém energetickém světě lépe zorientovat a lépe ho využít.

Alice Horáková, ČEZ
Alice Horáková, ČEZ

Alice Horáková, mluvčí Skupiny ČEZ

 1. Zájem zákazníků o střešní FVE je stále velký. Za první čtvrtletí letošního roku společnost ČEZ Prodej nainstalovala v domácnostech přes 1370 fotovoltaik, což je meziročně zhruba dvojnásobně víc. Zákazníkům nabízíme kompletní fotovoltaické systémy, tedy fotovoltaiku v kombinaci s další technologií (baterií, tepelným čerpadlem, s ohřevem vody), které zajišťují maximální využití vyrobené elektřiny v místě. Samozřejmostí je vyřízení státních dotací a také dlouhodobá záruka – poskytujeme záruku 25 let na minimálně 85 % výkonu panelů. Lidem, kteří si chtějí fotovoltaiku pořídit, ale nemají dostatečný objem našetřených financí, nabízíme také možnost využít výhodný úvěr na technologie od ČEZ. Zákazníkům, kteří si fotovoltaiku pořídí, nabízíme speciální tarif Elektřina pro soláry, který funguje jako jakási virtuální baterie. Zákazníkovi vykupujeme elektřinu za stejnou cenu, za kterou od nás zákazník silovou elektřinu odebírá, nyní 4750 Kč za MWh bez DPH.

 2. Oblasti akumulace se samozřejmě věnujeme. Zavázali jsme se vybudovat do roku 2030 nová úložiště energie o kapacitě 300 MW. Letos v březnu jsme zprovoznili zatím největší baterii v Česku ve Vítkovicích o kapacitě 10 MW. Baterie velká jako rodinný dům pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu. S dalšími projekty akumulace počítáme v rámci transformace našich uhelných teplárenských lokalit. Do budoucna očekáváme zlevňování baterií. V současné době je pořád ještě levnější při nadbytečné polední výrobě fotovoltaiku vypnout a ve večerní špičce elektřinu vyrobit v plynové elektrárně než si na úschovu energie ze slunce pořídit baterii. Tyto nůžky se ale budou pozvolna uzavírat díky technickému pokroku. V málokteré oblasti energetiky je tolik slibných inovací jako právě v akumulaci.

 3. Komunitní energetika je jedním z trendů pokračující decentralizace výroby a spotřeby. Ačkoli se oblasti akumulace věnuje obrovská pozornost, stále ještě platí, že nejefektivnější (a tedy nejlevnější a nejekologičtější) je vyrobenou elektřinu ihned spotřebovat. K tomu může komunitní energetika napomoci. Bedlivě proto sledujeme přípravu příslušné legislativy a budeme připraveni ji implementovat.

LAMA home
LAMA home
Monika Bartošová, Centropol
Monika Bartošová, Centropol

Monika Bartošová, mluvčí společnosti Centropol

 1. Cech akumulace a fotovoltaiky uvádí, že loni bylo v České republice zprovozněno 33 760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 MW, což je o 366 % víc než v roce 2021. Tento trend samozřejmě pozorujeme i v Centropolu. Zvlášť poté, co je díky dvěma EAN kódům vlastníkům fotovoltaických elektráren umožněno prodávat vyrobenou elektřinu jinému než svému dodavateli, využívá řada z nich příznivé ceny výkupu, která je u Centropolu 3500 Kč za MWh. Denně uzavíráme desítky smluv na výkup elektřiny z takzvaných mikrozdrojů. Zvýšený zájem o vlastní fotovoltaiku samozřejmě registrujeme i u našich zákazníků, pro které jsme u našich prověřených partnerů vyjednali velmi zajímavé ceny na instalaci jak fotovoltaické elektrárny, tak případně i tepelného čerpadla.
 2. Nedávno došlo historicky poprvé k nucenému odpojení fotovoltaických elektráren ze sítě z důvodu nerovnováhy v přenosové soustavě ze strany ČEPS. V praxi jsme poprvé zažili něco, k čemu s růstem instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren bude docházet častěji. Majitelé solárních elektráren na rodinných domech by také měli vědět, že v budoucnu se odpojování může týkat také jich, a nemohou zároveň předpokládat, že v letních měsících budou přebytky ze své elektrárny prodávat za zajímavé ceny. Ty mohou být i záporné. Kromě samotné akumulace je tak velkým tématem řízení a optimalizace spotřeby. Technologie jako čtení dat ze střídače fotovoltaické elektrárny či dálkové ovládání spotřebičů a baterií se stanou součástí produktové nabídky dodavatelů pro běžné domácnosti. V Centropolu si uvědomujeme, že je to významná možnost, jak zajistit, aby naši zákazníci platili za energie méně. Připomeňme si, že silová elektřina bez daní v cenících dodavatelů v roce 2020 stála 1600 Kč za MWh, v současné době se pohybuje kolem čtyř tisíc korun a s ohledem na energetickou transformaci Evropy nemůžeme čekat, že bude výrazněji klesat. Optimalizace spotřeby a výroby není jen zajímavou příležitostí, ale v podstatě nutností.
 3. Komunitní energetika pro obchodníky s elektřinou nepředstavuje problém. Dodávka energií je již dnes komplexní službou, dodavatelé musejí umět optimalizovat náklady na odchylku, profesionálně a analyticky řídit nákup energií, zároveň perfektně ovládat energetické procesy a legislativu, a to vše tak, aby výsledkem pro zákazníka byla srozumitelná nabídka, kvalitní servis a férová cena. Stabilní a kapitálově silní dodavatelé s rozvojem komunitní energetiky počítají a na trh přinesou nové produkty, služby a servis. Rozvoj služeb a produktů v Centropolu řídíme tak, aby na konci byla přidaná hodnota a nižší cena, aby naši zákazníci platili za energie co nejméně. Proto se snažíme co nejrychleji reagovat na velkoobchodní vývoj cen a opakovaně upravujeme ceníky našich dodávek pro koncové zákazníky.

Jan Sýkora, marketingový ředitel společnosti MND
Jan Sýkora, marketingový ředitel společnosti MND

Jan Sýkora, marketingový ředitel MND Energie

 1. Instalace fotovoltaických elektráren jsme nově začali nabízet ve spolupráci s českým dodavatelem teprve v dubnu letošního roku. Na vyhodnocení zájmu je zatím brzo. Předpokládáme však, že zájem o námi doporučené řešení bude v desítkách až stovkách instalací ročně. Toto číslo se může zdát s ohledem na více než 100 tisíc zákazníků, kterým dodáváme elektřinu, jako relativně malé. Je třeba si však uvědomit, že investiční náročnost, která se k pořízení fotovoltaické elektrárny váže, je pro většinu domácností opravdu vysoká.

 2. Výkyvy, které s sebou využívání tzv. čistých zdrojů energie nese, považuji rozhodně za aktuálně jednu z klíčových výzev pro naši distribuční soustavu. Je jasné, že akumulace vyrobené energie v objemech, které by byly potřeba, není aktuálně reálně možná. Jako jediné možné řešení se jeví zajištění vysoké prostupnosti a flexibility sítě, kdy tzv. čisté zdroje by měly být flexibilně balancovány dalšími zdroji, které umějí rychle reagovat. Podle informací z veřejně dostupných zdrojů i nedávné odstavení části sítě však spíš nasvědčuje tomu, že naše síť ještě tuto flexibilitu zdaleka nemá, respektive není na nějaký další velký dynamický rozvoj čistých zdrojů připravena. Nějak víc předpovídat další vývoj a stav investic do sítě je z pozice obchodníka ošemetné.

 3. Rozvoj komunitní energetiky je něco u nás pořád ještě velmi nového, a tak jako asi vždy okolo tématu vzniká řada mýtů, a to jak pozitivních, tak negativních. Možnost si díky výrobě a sdílení vlastní energie pomoci v rámci obce či nějaké instituce je rozhodně cesta, která bude dál rozvíjena, ať se to někomu líbí, nebo ne. Důležité bude jako u každého takového řešení, aby si daná instituce, která do investice jde, nechala zpracovat opravdu kvalitní projekt. Jedině tak se přínosy investic skutečně dostaví a nezůstanou jen někde na papíře. Osobně si myslím, že v této oblasti bude vždy prostor pro rozvoj specializovaných služeb, jejichž nabídka je již dnes jasnou příležitostí pro obchodníky, kteří umějí tyto služby poskytnout.

Karel Hanzelka, tiskový mluvčí společnosti PRE
Karel Hanzelka, tiskový mluvčí společnosti PRE

Karel Hanzelka, tiskový mluvčí společnosti PRE

 1. Zájem je mimořádný, o čemž svědčí poměrně dlouhé dodací lhůty způsobené zdlouhavými dodávkami komponentů zpravidla z Číny. Naše služby kolem instalací FVE počínají obhlídkou místa, projektem, objednáním technologie přes instalaci FVE, zajištění revize, spuštění až po následný servis. Vyřídíme i státní podporu a zajistíme i speciální tarif na dodávku elektřiny umožňující i zpětný výkup v případě nadvýroby z FVE.

 2. Naše dceřiná společnost PRE distribuce zajišťuje provoz energetické sítě na území hlavního města, kde v současné době a se současnými možnostmi není možné nějaké úložiště energií vybudovat. Přečerpávací elektrárnu v Praze nepostavíte a nějaké velkokapacitní bateriové úložiště určitě také ne. To do metropole prostě nepatří a velmi pravděpodobně by to nikdo nepovolil. Z celorepublikového hlediska bude záležet na vývoji těchto technologií. Současné trendy samozřejmě sledujeme, a pokud by se něco vhodného pro městský charakter zástavby podařilo objevit, realizaci bychom samozřejmě zvažovali.

 3. V Praze se toho neobáváme. Bytové domy (činžáky a paneláky) s desítkami i stovkami bytů a s jejich spotřebou elektřiny žádné solární elektrárny nedokážou stoprocentně zásobovat. V ročním období s minimálním slunečním svitem, v noci apod. se bez dodávky elektřiny ze sítě prostě neobejdeme. Navíc i pro toky elektřiny vyrobené z FVE bude vždy nutná distribuční síť. Jiná situace je samozřejmě v obcích, kde bude třeba možné z nějaké větší FVE nebo větrné elektrárny napojit kabelem blízké obecní budovy (například úřad, školku, knihovnu) a elektřinou vyrobenou ze slunce snížit jejich odběry elektřiny z distribuční sítě. Nicméně to stále nebude stoprocentní náhrada.

Pavel Matoušek, innogy
Pavel Matoušek, innogy

Pavel Matoušek, expert na fotovoltaiku ve společnosti innogy

 1. Zájem o vlastní solární elektrárnu mezi lidmi určitě přetrvává, už to ale není takové davové šílenství, jako jsme zažili loni. Přece jenom loňská obrovská vlna poptávky byla z velké části hnána obavami lidí o to, zda bude energií dostatek. Výsledkem bylo absolutní zahlcení celého trhu. Letos se situace na trhu uklidnila a zákazníci mají výhodu výrazně kratších dodacích lhůt. Aktuálně jsme schopni zákazníkům instalovat elektrárnu do tří měsíců od podpisu smlouvy. Dodávku fotovoltaického systému realizujeme na klíč, od důkladné technické obhlídky přes vyřízení připojení k síti až po zpracování a vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám. Zakládáme si také na transparentním a férovém financování elektráren. Jak ukazují aktuální problémy některých instalačních firem, není moudré ani nutné platit dodavateli dopředu statisícové zálohy. U nás klientovi stačí na začátku jen dvacet tisíc korun.
 2. Potřeba akumulace elektrické energie existuje od úplných začátků elektrárenství, nejde tedy o žádnou novinku. U klasických zdrojů byla akumulace vynucena jejich omezenou možností regulace a byla reprezentována zejména přečerpávacími vodními elektrárnami, mezi nejznámější u nás patří například Dalešice nebo Dlouhé stráně. Nebo omezeným spínáním tepelných spotřebičů – ať již v určeném čase, nejčastěji v nočních hodinách pomocí spínacích hodin (odtud název noční proud), nebo pomocí HDO. Pokud budeme nyní přidávat do sítě zdroje s problematickou predikcí výroby, což obnovitelné zdroje z principu jsou, bude na druhou stranu rozhodně třeba do sítě umísťovat flexibilnější akumulaci, ideálně obousměrnou, ta může být reprezentována například aktuálně moderním trendem chemických akumulátorů – „baterií“, případně v kombinaci s dalšími – paroplynové elektrárny, kogenerace s výrobou syntetických plynů – tzv. Power to Gas. Vypínání nebo přesněji řečeno regulace výkonu zdrojů je další z možností regulace sítě a opět probíhá odjakživa. A zjednodušeně řečeno, je jednodušší vypnout pár fotovoltaik než Temelín. Celkově bude řízení výkonové rovnováhy obrovský úkol, který nyní stojí před provozovateli přenosové a distribuční soustavy a hovoří se o něm jako o budování tzv. smart grids.
 3. Je to aktuální a velké téma, na druhou stranu zatím stále ještě neznáme přesné podmínky a pravidla hry, podle kterých má komunitní energetika v Česku fungovat. Velkou výzvou je komunitní energetika hlavně pro distributory v souvislosti s vyúčtováním elektřiny. Pro obchodníky to může být zajímavá obchodní příležitost. Určitě budou vznikat úplně nové produkty a služby, které budou nové podmínky na trhu reflektovat.